Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Woningbouw

In de gemeente Beemster zijn een aantal woningbouwprojecten in voorbereiding en/of uitvoering. In Zuidoostbeemster werkt de gemeente samen met BPD onder de vlag van De Beemster Compagnie aan De Nieuwe Tuinderij. Bekijk hiervoor de website van de Nieuwe Tuinderij.

In Middenbeemster is De Beemster Compagnie bezig met De Keyser. Bekijk hiervoor de website van De Keyser.

Toewijzing van koopwoningen

In de nieuwe huisvestingswet is het niet meer toegestaan dat gemeenten zich bezighouden met de toewijzing van koopwoningen. Per 1 maart 2018 schrijft gemeente Beemster geen nieuwe kandidaten meer in op de lijst geïnteresseerden in een koopwoning.

Beemster hanteert nog de lijst geïnteresseerden in een koopwoning. De ingeschreven kandidaten hebben voorrang op niet ingeschreven kandidaten bij de koop van een woning/kavel in de nieuwbouwplannen van De Nieuwe Tuinderij Oost en West in Zuidoostbeemster en De Keyser in Middenbeemster.
Omdat deze werkwijze is afgesproken bij de start van beide projecten kan de bestaande lijst ook nog gebruikt worden. Daarna, doch uiterlijk 2025, vervalt de inschrijving voor alle kandidaten en is de toewijzing in toekomstige nieuwbouwprojecten voorbehouden aan de projectontwikkelaars en/of makelaars.

Een aanmelding op de projectwebsites of op de website van BPD is geen inschrijving bij de gemeente Beemster. Dit is uitsluitend een aanmelding voor de nieuwsbrieven.