Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

De gemeente Beemster vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 verricht de gemeente Purmerend ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster. Bestuurlijk blijft de gemeente Beemster zelfstandig. Dit betekent dat de gemeenteraad en het college nog altijd verantwoordelijk blijven voor wat er in Beemster gebeurt. Voor de uitvoering van het Beemster beleid en dus van alle gemeentelijke taken, is Beemster opdrachtgever aan de gemeente Purmerend. Eind november is op elk adres in Beemster een brief met brochure verspreid met informatie over hoe de dienstverlening vanaf 1 januari 2014 is ingericht. Heeft u deze informatie niet ontvangen, dan kunt u op het gemeentehuis van Beemster de envelop afhalen.