Openingstijden gemeentehuis

In het gemeentehuis is geen receptie aanwezig.

Voor het maken van een afspraak in het gemeentehuis kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum Purmerend via (0299) - 452 452.

Adres en contact gemeentehuis, bestuur en staf

Op maandagen is het loket Burgerzaken in het gemeentehuis geopend van 16.00 tot 19.00 uur en is een afspraak niet nodig.

Op andere dagen kunt u naar het stadhuis van Purmerend: balie Burgerzaken voor inwoners van Beemster: balie 8

  • maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur
  • vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
  • donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Spoedaanvragen

Voor rij- en reisdocumenten kunnen op donderdag voor 14.00 uur in Purmerend aangevraagd worden. Deze documenten kunnen dan een dag later, op vrijdag, opgehaald worden in het stadhuis van Purmerend.

De kort zakelijke ceremonies (huwelijken/geregistreerde partnerschappen) blijven op afspraak mogelijk tussen 14.00-16.00 uur op dinsdagen en donderdagen in de trouwzaal.

Voor overige gemeentelijke zaken kunt u terecht in het stadhuis van Purmerend openingstijden

Grofvuil aanmelden

Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452 of via het formulier Grofvuil aanmelden

Storingsmeldingen

Voor het melden van gemeentelijke rioolstoringen, schade aan wegen, omgewaaide bomen en beschadigingen aan openbare gebouwen tijdens kantooruren contact opnemen met het Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452 of met het formulier Bewonersmelding

Bereikbaarheid gemeentehuis buiten openingstijden

Alleen voor zaken die echt niet tot de volgende openingstijd stadhuis kunnen wachten!

Na 16.00 uur, in het weekend en op vrijdag vanaf 13.00 uur: centraal storingsnummer: (0226) 360 234.