Openingstijden gemeentehuis

In het gemeentehuis te Middenbeemster is geen receptie aanwezig. Het gemeentehuis is alleen geopend tijdens de openingstijden van de balie Burgerzaken (maandag van 16.00 tot 19.00 uur).

Voor het maken van een afspraak in het gemeentehuis kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum Purmerend via (0299) - 452 452.

Adres en contact gemeentehuis, bestuur en staf

Openingstijden balie Burgerzaken gemeentehuis Beemster

  • maandag van 16.00 tot 19.00 uur, een afspraak maken is niet nodig

Op alle andere dagen kunt u naar het stadhuis van Purmerend: balie 8 Burgerzaken; de balie voor inwoners van Beemster.

Openingstijden balie Burgerzaken stadhuis Purmerend

  • maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur
  • vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
  • donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Spoedaanvragen

Is een spoedaanvraag in Purmerend voor 14.00 uur gedaan dan kan het document een dag later opgehaald worden in het stadhuis van Purmerend.

Voor overige gemeentelijke zaken kunt u terecht in het stadhuis van Purmerend

Grofvuil aanmelden

Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452 of via het formulier Grofvuil aanmelden

Storingsmeldingen

Voor het melden van gemeentelijke rioolstoringen, schade aan wegen, omgewaaide bomen en beschadigingen aan openbare gebouwen tijdens kantooruren contact opnemen met het Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452 of met het formulier Bewonersmelding

Bereikbaarheid gemeentehuis buiten openingstijden

Alleen voor zaken die echt niet tot de volgende openingstijd stadhuis kunnen wachten!

Na 16.00 uur, in het weekend en op vrijdag vanaf 13.00 uur: centraal storingsnummer: (0226) 360 234.