Resultaten Omnibusenquête 2019 bekend

Het is fijn wonen in Beemster, aldus haar inwoners. De gemeente scoort namelijk een 8,2 als plaats om in te wonen. Dit is één van de uitkomsten van de tweejaarlijkse Omnibusenquête.
 
Sinds 2004 houdt gemeente Beemster om het jaar de omnibusenquête. In zo’n enquête wordt een divers aantal thema’s aan de inwoners voorgelegd. Door de bundeling van thema’s is het een efficiënte manier van onderzoek doen. Daarnaast kunnen door herhaling van onderwerpen ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Dit jaar hebben 466 inwoners de enquête ingevuld – dat komt neer op een respons van 39%. De meesten vulden de schriftelijke enquête in; 24% maakte gebruik van de mogelijkheid de enquête online in te vullen. Wij willen deze mensen die deze enquête hebben ingevuld hartelijk bedanken.
 
Uit de enquête blijkt onder andere dat Beemster prettig wonen is, en dat men zich veilig voelt in hun eigen buurt (rapportcijfers: 8,8 overdag, 8,2 ’s nachts). Over het laatste contact met de gemeente zijn Beemsterlingen positief – zij geven dit een 7.
 
De Omnibusenquête bestaat uit een samenvatting en het gehele onderzoek. De Omnibusenquête wordt gebruikt als onderlegger voor het opstellen van beleid en voor het signaleren van trends in de samenleving. Bekijk hier de Omnibusenquête 2019