Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Op 21 maart 2018 is er in Nederland een raadgevend referendum.

U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Waar gaat de Wiv 2017 over

Wat zijn de verschillen met de huidige wet? En waarom wordt er een referendum over gehouden?

Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid

Hoe kan ik stemmen bij het referendum

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. U kiest dan in het stemhokje met een rood potlood voor of tegen de Wiv 2017. Dit doet u door het vakje voor of tegen geheel of gedeeltelijk rood te kleuren.