Nieuwe data! Kappen zieke bomen langs provinciale wegen N243 (Beemster) en N247 (Scharwoude)

Bij een aantal bomen langs de Schermerhornerweg in Beemster (N243) en tussen Edam en Broek in Waterland (N247) is essentaksterfte geconstateerd. Om te voorkomen dat de veiligheid van de weggebruikers in gevaar komt, worden de zieke bomen gekapt. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tussen 13 en 17 maart plaatsvinden, maar deze zijn verschoven naar 20 tot en met 24 maart 2017.

Schermerhornerweg (N243)

In totaal is het noodzakelijk om 34 zieke bomen te kappen langs de Schermerhornerweg. De bomen staan verspreid over een traject van 2 kilometer. De provincie stelt een groenplan op.

Provincialeweg (N247)

Over een afstand van 13,5 kilometer worden langs de N247 60 zieke bomen gekapt. De provincie werkt aan een natuur- en landschapsplan om te bepalen welke groenvoorzieningen hier in de toekomst terugkomen.

Geen hinder door de werkzaamheden

De provincie verwacht dat het autoverkeer geen hinder ondervindt van de werkzaamheden. Fietsers worden onder begeleiding van verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid.