College maakt financiële bijdrage bij jubilea Beemster organisaties mogelijk

Burgemeester en wethouders van Beemster hebben op 7 februari 2017 een representatiebeleid vastgesteld. Eén van de nieuwe onderdelen in dit beleid is dat er algemene richtlijnen zijn opgenomen bij jubilea van sport- en recreatieve verenigingen alsmede organisaties op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en sociaal-cultureel werk.

Een jubilerende instelling kan in aanmerking komen voor een schenking variërend van € 100 tot € 1.000. De betreffende organisatie dient het jubileum aantoonbaar minimaal twee maanden van te voren te melden bij het gemeentebestuur. Alleen Beemster organisaties komen in aanmerking voor een bedrag.

De  gehele tekst van het Representatiebeleid leest u hier.