Vogelgriepvirus breidt zich verder uit

In steeds meer gemeenten in Noord-Holland worden dode wilde watervogels gevonden. Waren het aanvankelijk meestal kuifeenden, de laatste week worden ook steeds meer smienten aangetroffen. Omdat nu ook dode vogels uit de Eilandspolder en de Mijzen zijn besmet met het H5N8-vogelgriepvirus wordt het hele gebied binnen een straal van 20 km van de vindplaats van de kadavers als besmet beschouwd. De Beemster valt ook net binnen deze 20 kilometer.

Medio november stelde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) het H5N8-virus vast bij dode watervogels rond de Gouwzee. Ook landelijk stelt de NVWA vaker vogelgriep vast. Het advies is om de vogels niet aan te raken en de vindplaats te melden bij gemeente of hoogheemraadschap.

Uitgebreide informatie

Voor een verdere toelichting en meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van het Hoogheemraadschap