Positieve kennismakingsavond Adviesraad Sociaal Domein

Sinds dit voorjaar heeft de gemeente Beemster een Adviesraad Sociaal Domein. Deze voorziet burgemeester en wethouders gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, van advies. Denk hierbij vooral aan advies over hoe de gemeente omgaat met de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verstrekking van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdzorg.

Afgelopen maand organiseerde de Adviesraad een kennismakingsavond waarvoor verschillende partijen, werkzaam binnen het sociaal domein, waren uitgenodigd. Ook de dorpsraden waren welkom. De Adviesraad maakte zo op informele wijze kennis met de vertegenwoordigers van instanties die werkzaam zijn binnen het sociaal domein. Voornaamste doel: elkaar leren kennen, zodat iedereen elkaar straks nog beter kan vinden. Namens de gemeente Beemster was de nieuwe wethouder Barbara Jonk-de Lange aanwezig. “Ik vond het een hele interessante avond. Het is waardevol om deze contacten goed te onderhouden, zodat mensen elkaar snel kunnen vinden als dat nodig is. Zij die aanwezig waren kennen nu elkaars rol en kunnen elkaar nu versterken”.

Wie zitten er in de adviesraad?

De adviesraad bestaat uit een voorzitter en 4 leden. De leden van de adviesraad hebben vooral affiniteit met én belangstelling voor de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg in de brede zin van het woord. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.

Meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein?

Neem dan snel een kijkje op www.asd-beemster.nl