Algemene beschouwingen op donderdag 9 juni 2016

Op donderdag 9 juni houdt de raad zijn algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 2017. Daarmee spreken de fracties van de gemeenteraad onderling en met het college van burgemeester en wethouders over het beleid voor het komende jaar en de meerjarenontwikkelingen.Het college heeft hiervoor de kadernota 2017-2020 voor bespreking aan de raad aangeboden. De raad spreekt in deze vergadering ook over de jaarstukken van 2015. Deze raadsvergadering begint om 16.30 uur.

De algemene beschouwingen van de raadsfracties worden na 9 juni gepubliceerd op deze website en liggen na deze datum ook in het gemeentehuis (leestafel) om mee te nemen. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandag van 13.30 tot 19.00 uur.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er vanaf 15.30 uur een vergadering van de raadscommissie waarvoor onder andere de volgende onderwerpen zijn geagendeerd:

  • Voorstel om in te stemmen met de jaarstukken 2015 van de GGD Zaanstreek-Waterland.
  • Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland.
  • Voorstel om in te stemmen met ontwerp begroting 2017 van de omgevingsdienst IJmond.

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op https://gemeentebestuur.beemster.net/. Hier kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis.

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht vindt u op http://www.beemster.net/content/spreekrecht. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op met de griffier via het nummer (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Rijn Middelburgstraat 1, Middenbeemster).