Beemster en Studená willen de gemeenteband beëindigen

Het college van burgemeester en wethouders van Beemster stelt de gemeenteraad voor om de gemeenteband met de Tsjechische gemeente Studená te beëindigen.

Op initiatief van gemeente Beemster is hierover contact geweest tussen de burgemeesters van beide gemeenten. De gemeenteraad van Studená herkent de argumenten en stemt in met de voorgenomen beëindiging.

Beide gemeenten stellen vast dat de gemeenteband succesvol is geweest in het bereiken van de oorspronkelijke doelstellingen, maar dat deze in de loop der jaren, door nieuwe mogelijkheden, aan betekenis heeft verloren. De doelstellingen waren onder meer het ontwikkelen van de internationale bewustwording van de lokale bevolking, het uitwisselen van kennis en het ontwikkelen en bevorderen van vriendschappelijke contacten met de inwoners door het stimuleren van uitwisselingsprogramma’s.

We leven inmiddels in een tijd waarin we alle voorzieningen individueel voorhanden hebben, die maken dat een aantal doelstellingen inmiddels achterhaald zijn. De betekenis van de gemeenteband is in de loop van de jaren minder geworden, wat er mede toe leidde dat het organisatiecomité in Beemster voor de uitwisselingen, het Studená comité, zichzelf heeft opgeheven.

Sinds 1992 hebben Beemster en Studená een gemeenteband. Hierdoor zijn er jarenlang waardevolle uitwisselingen geweest en zijn warme en persoonlijke contacten ontstaan, die los van de gemeenteband, ook in de toekomst voortduren.

Het voorstel wordt op 22 maart 2016 in de raadscommissie besproken.