Gemeenschappelijke regeling Baanstede

GEZAMENLIJK PERSBERICHT: Gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Wij hebben als portefeuillehouders Participatie kennis genomen van het rapport 'ontvlechtingsscenario's Baanstede' en het advies van Langedijk SWO. De volgende stap in het proces is dat de onderzoeksresultaten besproken worden in de colleges en gemeenteraden. Wij vinden het belangrijk dat de raden in dit proces betrokken zijn en dat er ruimte is voor het politieke debat. Voorop staat dat er voor medewerkers van Baanstede in 2016 niets verandert. Daarnaast staat ons gezamenlijke uitgangspunt dat iedereen, binnen de eigen mogelijkheden mee kan doen in de samenleving centraal.

De portefeuillehouders van Zaanstad, Oostzaan, Wormerland, Purmerend en Beemster spreken hun bestuurlijke voorkeur uit voor opheffing van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). De portefeuillehouders van Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer zien zich geconfronteerd met deze richting. Alle gemeenten gaan zich de komende maanden beraden op nadere invulling. Hieronder vindt u de planning (.pdf, 51kb). Op 9 maart 2016 wordt opnieuw in het Portefeuillehoudersoverleg participatie gesproken over dit onderwerp.

Met de komst van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor alle doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De portefeuillehouders hechten belang aan een zorgvuldig proces waarbij oog is voor de kwetsbare doelgroep. Het komende jaar verandert er voor medewerkers van Baanstede niets. De opdrachtgevers kunnen blijven rekenen op de goede dienstverlening van BaanStede.

Bijlage: