Maandag 7 december NL-Alert controlebericht

Op maandag 7 december rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Met dit controlebericht kan iedereen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.

7 redenen om NL-Alert in te stellen

 1. NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert wordt u door een tekstbericht op uw mobiel direct geïnformeerd over een (dreigende) noodsituatie. Wel zo makkelijk want de meeste mensen hebben altijd een mobiel bij zich.
   
 2. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer. Met NL-Alert wordt u gewaarschuwd én geïnformeerd over wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.
   
 3. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.
   
 4. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.
   
 5. Veel toestellen zijn automatisch ingesteld op NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet u dit nog zelf doen. U kunt dit eenvoudig nagaan op www.nl-alert.nl.
   
 6. Alleen als u in de directe omgeving van de noodsituatie bent, ontvangt u een NL-Alert. De aanwijzingen over wat u het best kunt doen voor uw veiligheid zijn zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld in welke richting u het gebied moet verlaten.
   
 7. Twee keer per jaar zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Wanneer u het controlebericht ontvangt, bent u er zeker van dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.