Aanmelding Breedband Beemster tot 1 december

 Betrouwbaar en snel toegang tot internet is tegenwoordig van sterk economisch belang. De afgelopen jaren zijn vanuit de gemeente intensieve pogingen gedaan om commerciële marktpartijen te bewegen onze gehele gemeente van glasvezel te voorzien. Vaak was wel belangstelling voor de woonkernen, maar werd het buitengebied uitgezonderd. Dat is een belangrijke reden waarom aansluiting tot op heden niet gelukt is.
 
De gemeente is erg blij dat in onze gemeente een groep burgers zich heeft verenigd om hier zelf initiatief in te nemen. Ook de provincie Noord-Holland juicht dit initiatief toe. Een burgerinitiatief met als doel om de hele gemeente Beemster van snel en betrouwbaar (glasvezel) internet te gaan voorzien.

U kunt zich nog tot 1 december 2015 aanmelden bij Breedband Beemster. Het initiatief gaat alleen door als minimaal 50% van de Beemsterlingen een contract afsluit via BreedBand Beemster. Dat percentage moet zijn aangemeld voor 1 december 2015! Voor meer informatie: www.breedbandbeemster.net