Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers zijn belangrijk. Vraag het mantelzorgcompliment aan! 

Het Rijk heeft enkele jaren terug het mantelzorgcompliment in het leven geroepen. Als een blijk van waardering voor mantelzorgers. 

Voor wie

Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner, kind, familielid of vriend die in de gemeente Beemster woont en een chronische ziekte of beperking heeft? Dan komt u in aanmerking voor het mantelzorgcompliment Beemster.

Het compliment in Beemster

Met het compliment willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt vooral behoefte te zijn aan een geldbedrag, in plaats van bijvoorbeeld een activiteit of cadeaubon. Het compliment in Beemster is en blijft daarom een financiële tegemoetkoming. Dit kunt u voor van alles gebruiken: De noodzakelijke onkosten, bloemen, een eigen verwendag, of uit eten. Het is aan u!

Aanvraag mantelzorgcompliment

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen via het online formulier op www.mantelzorgcomplimentbeemster.nl. U kunt ook bellen met de mantelzorgconsulente voor het invullen van de aanvraag.

Meer informatie - contactgegevens

Heeft u vragen over mantelzorg(ondersteuning) dan kunt u terecht bij de mantelzorgconsulente Jenny Tromp of via servicepunt Beemster: 0299-820397 (maandag t/m woensdag van 09.00 – 12.00 uur).

Voorwaarden

  • U bent mantelzorger: u levert zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende. U bent mantelzorger voor minimaal 8 uren per week.
  • U bent langer dan 3 maanden aaneengesloten mantelzorger.
  • De hulpvrager is inwoner van gemeente Beemster.
  • Zowel de gegevens van de mantelzorger en mantelzorgontvanger worden ingevuld op het online aanvraagformulier via www.mantelzorgcomplimentbeemster.nl.
  • Aanvragen worden ingediend tot 1 november 2015. Aanvragen na 1 november 2015 worden niet in behandeling genomen.
  • U gaat akkoord dat de nodige gegevens naar de gemeente Beemster gaan om de aanvraag van het mantelzorgcompliment af te handelen.

De mantelzorger ontvangt bericht binnen 8 weken na sluitingsdatum.

Als mantelzorger hoeft u niet woonachtig te zijn in gemeente Beemster.

In het aanvraagformulier wordt u gevraagd om contactgegevens van u en de zorgvrager, evenals een aantal vragen over de mantelzorg die u verleent.