Nieuwe regels voor sociale huurwoningen

Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten in de regio minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken. Sociale huurwoningen van corporaties worden daarom in de toekomst alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur bij WoningNet. 15% van het aanbod wordt verloot. Op dit moment worden woningen nog toegewezen op basis van inschrijfduur óf woonduur: hoe lang iemand een zelfstandige woning (koop of huur) bewoont in de regio.

Inschrijven

Woont u in Beemster en wilt u (in de toekomst) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning? Schrijf u dan in bij WoningNet, zodat uw woonduur omgezet kan worden in inschrijfduur. Want hoe meer inschrijfduur u heeft, des te groter de kans op een sociale huurwoning. Woonduur speelt straks namelijk geen rol meer. Dit geldt zowel voor huurders als voor mensen die een koopwoning achterlaten.

De inschrijvingsduur is verlengd. U heeft nog tot 31 december 2015 om zich in te schrijven bij Woningnet.

Woningnet werkt zonder winstoogmerk en kostendekkend. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd. Lees alle informatie op www.woningnetregioamsterdam.nl. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en uitgebreide informatie.