Portefeuilleverdeling Beemster ongewijzigd

De portefeuilleverdeling in Beemster blijft ongewijzigd na de komst van burgemeester Joyce van Beek.

Ook blijft burgemeester Van Beek dorpswethouder van Noordbeemster. Na het vertrek van de heer H.N.G. Brinkman en de komst van mevrouw A.J.M. van Beek heeft het college tijdens een ingelaste vergadering op 17 april jl. opnieuw gesproken over de portefeuilleverdeling. Gesproken is over de wenselijkheid van eventuele aanpassingen in de portefeuilleverdeling. Daarvan is geen sprake gebleken. Verder heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen om burgemeester A.J.M. van Beek te benoemen tot lid van het algemeen bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) en het Recreatieschap Twiske-Waterland.