Contracten AWBZ/Wmo voor regio ondertekend

Met 15 aanbieders van specialistische zorg AWBZ/Wmo zijn op vrijdag 24 oktober in Monnickendam de inkoopcontracten ondertekend. Dat gebeurde door vertegenwoordigers van de negen gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland. In totaal zijn met 50 aanbieders afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat inwoners ook vanaf 1 januari 2015 kunnen rekenen op de benodigde ondersteuning. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor hulpverlening op basis van de AWBZ/Wmo.

Zorgcontinuïteit

De individuele gemeenten ondertekenden het contract met de zorgleveranciers. Het jaar 2015 is een overgangsfase waar de ondersteuning aan inwoners in de eerste fase voortgezet kan worden zoals men is gewend. De financiering van de zorgaanbieders is daar ook op afgestemd; zij krijgen een lumpsumbedrag voor het eerste half jaar waar ze de continuïteit voor hun cliënten kunnen bieden. Volgens het model van bestuurlijk aanbesteden kunnen aanbieders die zich nu nog niet bij de gemeente hebben gemeld later wel ‘toetreden’. Zij kunnen per 1 januari 2015 alsnog de Basisovereenkomst tekenen en daarmee in 2015 dienstverlening leveren voor inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland.

Maatwerk in zorg

De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. De individuele gemeenten ondertekenden het contract met de zorgleveranciers. De regiogemeenten willen de huidige ‘zorg-producten’ loslaten en werken naar nieuwe arrangementen waar aanbieders samen met inwoners zelf invulling aan kunnen geven. Meer maatwerk voor inwoners dus.

foto Mike Bink