Gemeenteraad erkent het burgerinitiatief Breedband Beemster

De gemeenteraad heeft op 21 oktober 2014 het burgerinitatief van de Stichting Breedband Beemster erkend en besloten die te faciliteren door gemeentelijke accommodaties beschikbaar te stellen voor het geven van voorlichting aan de burger.

Deze stichting heeft tot doel om een moderne glasvezel infrastructuur ten behoeve van internet aan te leggen en te exploiteren in de gehele Beemster.

Meer over dit initiatief leest u op de website van de stichting www.breedbandbeemster.net.