Uitspraak Raad van State verdaagd

Op 2 september 2014 heeft bij de Raad van State in Den Haag de zitting plaatsgevonden inzake het door de stichting Beemstergroen ingediende beroep tegen de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor de Burgemeester Postmastraat en de Notarisappelstraat.

In de regel doet de hoogste bestuursrechter binnen 6 weken na de zitting een bindende uitspraak.

Van onze advocaat hebben we vernomen dat de uitspraak in de afrondende fase is, maar dat het niet lukt om binnen de 6 weken tot een uitspraak te komen. Wij verwachten  de uitspraak voor eind oktober 2014 te ontvangen.

Zodra de uitspraak bekend is, zullen we dat op de website publiceren en de kandidaat-kopers voor de reeds in verkoop gebrachte 22 woningen informeren.