Inkoopcontracten jeugdhulp Zaanstreek-Waterland rond

In het Amsterdamse stadhuis was op donderdag 2 oktober een mijlpaal te vieren: de contractering van 35 instellingen die verschillende vormen van Jeugdhulp aanbieden. Die inkoop vindt plaats voor de 16 gemeenten van de regio Amsterdam/Zaanstreek-Waterland. Door de contractering kan de gemeente Beemster na overdracht van taken per 1 januari 2015 krachtens de Jeugdwet, kinderen, jongeren en gezinnen aan wie jeugdhulp geboden wordt continuïteit van zorg bieden.

De zorg voor kinderen loopt gewoon door

In de afgelopen maanden is een gezamenlijk team van de regiogemeenten intensief bezig geweest met het sluiten van contracten voor 2015 met aanbieders van jeugdhulp. De uitdaging was om zodanig in te kopen dat professionals de zorg kunnen voortzetten. Constructieve gesprekrondes en de succesvolle inzet van een digitale contracteringsportal voor vrijgevestigden hebben er toe geleid dat door de regio voor 235 miljoen euro aan jeugdhulp is ingekocht bij ongeveer 40 instellingen en 120 vrijgevestigde en groepspraktijken.

Belangrijk is dat ouders door het ruime aanbod van vrijgevestigden en groepspraktijken en de inzet van het persoonsgebonden budget keuzevrijheid houden om te bepalen waar zij de zorg voor hun kind vandaan halen. Daarnaast is door het vormen van multidisciplinaire wijkteams, onder andere bestaande uit schoolmaatschappelijk werkers, jeugdartsen en jeugd-GGZ medewerkers er een snellere signalering en doorverwijzing mogelijk naar meer specialistische zorg. De wijkteams hebben als groot voordeel dat de jeugdzorg toegankelijker wordt. De zorg is in de buurt te krijgen.

16 gemeenten in de regio Amsterdam werken samen

De gemeenten die samenwerken in de transitie van de jeugdzorg zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. De wethouders van deze gemeenten hebben, samen met de directies van gecontracteerde instellingen, hun handtekening gezet onder de nieuwe start van de jeugdhulp in de regio.