Bijzondere openbare raadsvergadering op 2 oktober

Op 2 oktober 2014 vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur over de benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester van Beemster.

Bij deze vergadering is de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, de heer J.W Remkes, aanwezig.

In de vergadering zal ook bekend worden gemaakt hoeveel inwoners via de vragenlijst hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester en hoe met deze informatie is omgegaan.
Lees meer informatie over de procedure voor de nieuwe burgemeester.