Baggerwerkzaamheden Zuidoostbeemster

Vanaf maandag 22 september t/m vrijdag 3 oktober 2014 worden in Zuidoostbeemster op meerdere locaties gebaggerd, om de doorstroming te verbeteren en daardoor de waterkwaliteit te verbeteren. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de volgende locaties:

  • De sloot evenwijdig aan Zuiderweg aan de oneven zijde
  • De sloot dwars op de Zuiderweg tussen de huisnummers 158 en 160.
  • De sloten aan weerszijden van het Kolkpad

Gedurende de genoemde periode kan het verkeer hinder ondervinden van de baggerwerkzaamheden. De werkzaamheden worden op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur uitgevoerd. Vanwege de werkzaamheden wordt nabij het Kolkpad een keet geplaatst door de aannemer.

Om de aanvang van de werkzaamheden zo min mogelijk te vertragen en ter voorkoming van eventuele schade wordt omwonenden verzocht gedurende de werkzaamheden geen auto’s nabij de uit te voeren werkzaamheden te parkeren en eventueel geparkeerde auto’s voor aanvang te verwijderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door loonbedrijf de West uit Westbeemster. De aannemer probeert de overlast voor de omgeving te beperken, geheel voorkomen is echter niet mogelijk.