Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?

Per 1 januari 2015 gaat veel zorg naar gemeenten - bent u al geïnformeerd?

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari moet u voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente.

Bent u al geïnformeerd?

Bent u geïnformeerd over de veranderingen en over de overgangsregeling? Begrijpt u wat de informatie voor u betekent? Weet u waar u voor aanvullende informatie terecht kunt?

Doe mee aan de digitale raadpleging

De raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd? loopt tot 4 oktober. Ze is gericht op iedereen die met bovenstaande veranderingen te maken krijgt. Dus ook op mantelzorgers! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Vul hier de vragenlijst in.

U kunt uw ervaringen ook telefonisch doorgeven: 030 2916 777 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur).