Vergaderingen raadscommissie en raad op 9 september

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.

Op de agenda van de raadscommissie staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een kinderdagverblijf op het perceel Middenweg 77 te Middenbeemster.
  • Voorstel om in te stemmen met de beëindiging van de bestuursovereenkomst Land van Leeghwater per 1 januari 2015.
  • Voorstel over het buurthuis te Zuidoostbeemster.  

Op de agenda van de raad staan o.a. de punten, waarover de raadscommissie op 9 september bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.

Inzage stukken

De vergaderstukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandag van 13.30 tot 19.00 uur). De stukken staan ook op de website www.beemster.net.

Spreekrecht voor burgers

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website www.beemster.net.

Als u wilt inspreken dan adviseren wij u om zo snel contact op te nemen met de griffier via het nummer (0299) 682101 of griffier@beemster.net.

De vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via de website www.beemster.net.