Behandeling beroepszaak bij Raad van State uitgesteld

Op 14 juli jl. diende bij de Raad van State de beroepszaak tegen een tweetal bestemmingsplannen in Zuidoostbeemster. Doordat de Raad van State verzuimd had het verweerschrift van de gemeente Beemster toe te zenden aan de advocaat van de Stichting Beemstergroen, kon de zitting geen doorgang vinden.

De behandeling van de ingediende beroepen tegen de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor de Burgmeester Postmastraat en de Notarisappelstraat in De Nieuwe Tuinderij te Zuidoostbeemster stonden voor 14 juli 2014 op de agenda bij de Raad van State te Den Haag.

Direct bij opening van de zitting gaf de advocaat van de Stichting Beemstergroen aan het door de gemeente Beemster ingediende  verweerschrift niet ontvangen te hebben. Na intern onderzoek heeft de voorzitter moeten toegeven dat de Raad van State verzuimd had het verweerschrift aan de advocaat van de stichting toe te sturen. De zitting kon derhalve geen doorgang vinden. Inmiddels is een nieuwe datum voor de zitting gepland op 2 september aanstaande.

De gemeente Beemster betreurt dit uitstel ten zeerste, temeer daar juist deze week de 1600ste belangstellende zich heeft ingeschreven voor een koopwoning in Beemster. Van deze 1600 oorspronkelijke inschrijvingen zijn er nog steeds 1125 actief.