Nieuwe Participatiewet

Wat is de Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 komt er één regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Het gaat om de huidige regelingen Wsw, Wajong en Wwb. Deze worden samengevoegd in de Participatiewet.

Wat is het doel

De gemeente wil graag dat iedereen meedoet en kán meedoen in de samenleving. Centraal staat wat mensen nog wél kunnen, meedoen naar vermogen. Vanuit die gedachte helpen we mensen bij het vinden van werk.  Als dit niet mogelijk is dan kijken we naar alternatieven om toch mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving.

Wat verandert er precies

  • De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt afgesloten voor nieuwe werknemers.
  • De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) geldt straks alleen nog voor jonggehandicapten die volledig arbeidsongeschikt zijn.
  • De  Wet werk en bijstand (Wwb) maakt straks ook onderdeel uit van de Participatiewet.
  • Via één regeling wil het huidige kabinet mensen die nu aan de kant staan meer kansen bieden om mee te doen, te participeren in de samenleving. Het liefste via een baan, maar als dit niet lukt zoeken we als gemeente naar een andere manier om hen te laten meedoen.

Klik op het plaatje en bekijk het filmpje over Werken naar vermogen. In het filmpje wordt de Wet werken naar vermogen uitgelegd. Ondertiteling van het filmpje is mogelijk.

De gemeente Purmerend is voor de eigen inwoners en die van de gemeente Beemster druk bezig met de uitwerking van de Participatiewet. Als hierover meer bekend is, kunt u dat hier lezen.

Vragen over de nieuwe Participatiewet

Heeft u vragen over werk en inkomen? Dan kunt u altijd terecht bij het Werkplein. Dat kan telefonisch via (0299) 480 480 of per e-mail via info@purmerend.nl. Ook kunt u contact opnemen met het Jongerenloket (18-27 jaar) via telefoonnummer (0299) 480 400, of mailen naar jongerenloket@purmerend.nl.

We hebben een aantal vragen en antwoorden over de veranderingen voor u verzameld.

1. Wat betekent de Participatiewet voor mensen in de Wajong?

De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor een grotere groep mensen die aanspraak kan maken op een Wwb uitkering. Er komt zoals het er nu naar uitziet géén herkeuring voor mensen die al een Wajong-uitkering hebben. Voor hen verandert er dus niets.

Alleen nieuwe aanvragers van een Wajong-uitkering worden gekeurd. Iedereen die kan werken gaat geleidelijk aan over van het UWV naar de gemeente. De gemeente helpt hen verder.

2. Heb ik nog recht op Wajong als ik gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt ben?

Nee, vanaf 1 januari 2015 komt u dan niet meer in aanmerking voor Wajong. De Wajong is alleen nog bedoeld voor jonggehandicapten die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. De gemeente kijkt dan samen met u hoe u ondersteuning kunt krijgen via de Participatiewet.

3. Wat verandert er voor mensen met een baan in de sociale werkvoorziening (Wsw-plek)?

Vanaf 1 januari 2015 komen er geen nieuwe banen meer in de sociale werkvoorziening. In plaats daarvan komt de voorziening beschut werk.

Mensen die vanaf 1 januari 2015 door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen moeite hebben bij het vinden van werk, kunnen  ondersteuning krijgen van de gemeente.

Mensen die al een baan in de sociale werkvoorziening hebben, houden in principe hun baan. Uitgangspunt is wel dat we proberen om iedereen naar een reguliere baan te begeleiden. Als dit (nog) niet mogelijk is gaan we op zoek naar een ‘beschutte werkplek,’ waar extra begeleiding gegeven wordt.

Staat het antwoord op uw vraag er nog niet bij?

Stuur ons uw vraag. Wij proberen deze binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Stel hier uw vraag

Terug naar het nieuwsbericht Zorgtaken per 2015 naar de gemeente