Vragen en antwoorden afschaffing Cer / Wtcg

Cer: Compensatie eigen risico
Wtcg: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

1. Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014?

De Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatieregelilng eigen risico (Cer) worden afgeschaft. U ontvangt vanaf 2014 dus geen Cer vergoeding meer van de overheid, de Wtcg vergoeding vervalt voor u in 2015.
Het beleid voor de gemeente Beemster staat beschreven onder punt 5.

naar boven

2. Betekent de afschaffing Cer dat ook de Wtcg wordt afgeschaft dit jaar?

Ja, ook de Wtcg wordt met terugwerkende kracht afgeschaft per 1 januari 2014. Maar omdat de Wtcg altijd achteraf wordt uitbetaald, wordt de tegemoetkoming over gemaakte kosten in 2013 dit jaar nog wel overgemaakt. De beschikking krijgt u vanaf oktober, de tegemoetkoming over 2013 kunt u in december verwachten.

naar boven

3. Waarom worden de Cer en de Wtcg afgeschaft?

De regelingen werken niet zoals bedoeld was. Daarom heeft de regering besloten deze regelingen af te schaffen. Uit onderzoek blijkt dat de regelingen soms bij mensen terechtkomen die het niet nodig hebben, en ook dat mensen die het wel nodig hebben er juist geen recht op hebben.

naar boven

Andere/nieuwe regelingen (fiscale aftrek en gemeentelijke regeling)

4. Blijft de fiscale aftrek voor zorgkosten nog wel bestaan?

Ja, de landelijke fiscale regeling voor de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten blijft bestaan, maar wel in aangepaste vorm. Deze regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.belastingdienst.nl onder ‘aftrek ziektekosten’.

naar boven

5. Hoe kan ik ondersteuning van mijn gemeente krijgen?

Aangezien de gemeenten voor het invoeren van een eventuele nieuwe compensatieregeling slechts 25 % van het huidige budget krijgen, zal het ongewijzigd voortzetten van de huidige regelingen leiden tot een financieel tekort. De gemeente kan met het budget niet alle inwoners die rechthebbend waren voor de Wtcg en Cer met lokaal maatwerk ondersteuning bieden.
De gemeente heeft ervoor gekozen om vanaf 2015 noodzakelijke meerkosten als gevolg vaneen chronische ziekte en of handicap, te vergoeden via het minimabeleid.
Mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, kunnen in aanmerking komen voor de volgende vergoedingen:

  • Een volledige vergoeding van de eigen bijdrage Wmo, via de collectieve verzekering bij Zilveren Kruis Achmea, het Gemeenten Pakket (GP pakket). Let op, deze dient u voor 1 januari 2015 aan te vragen. Aanvraagformulieren voor de collectieve verzekering zijn naar verwachting vanaf half november of begin december beschikbaar bij het Werkplein of bureau M€€Rdoen.
  • Een vergoeding voor uw eigen risico van de zorgverzekering bedraagt maximaal € 200,-
  • Een vergoeding van bijzondere meerkosten, zoals bijvoorbeeld bewassingskosten of dieetkosten  kunt u via de bijzondere bijstand aanvragen bij het Werkplein.

Voor personen met een inkomen boven 120% van het sociaal minimum, die na aftrek van deze extra kosten met hun inkomen onder die 120% uitkomen, geldt een draagkrachtregeling.
naar boven

6. Als ik tot eind 2013 de Cer-bijdrage kreeg, krijg ik dan ook automatisch een gemeentelijke bijdrage?

Nee, niet automatisch. De gemeente krijgt maar een deel van het budget van de Wtcg en Cer om mensen voor meerkosten als gevolg van een chronische ziekte of een beperking te ondersteunen. We mogen zelf beslissen hoe we dat gaan doen en welke voorwaarden we stellen om ervoor in aanmerking te komen.

naar boven

De brief en de antwoordkaart

7. Als ik de antwoordkaart opstuur, hoef ik dan niets meer te doen?

Als u de antwoordkaart opstuurt weet de gemeente dat u een Cer-bijdrage ontving. De gemeente kan op basis van deze informatie contact met u opnemen. We doen dit op z’n vroegst eind november, begin december nadat we uw persoonsgegevens van het CAK hebben gekregen.

Het terugsturen van de antwoordkaart wil niet automatisch zeggen dat u in aanmerking komt voor ondersteuning van de gemeente door middel van een bestaande of nieuwe regeling. Dat hangt af van uw situatie en de voorwaarden van het beleid.

naar boven

8. Ik heb de antwoordkaart niet op tijd teruggestuurd. Wat nu?

Als u de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u altijd later ondersteuning aanvragen. Houd u de informatiekanalen van de gemeente in de gaten, bijvoorbeeld de website en de huis-aan-huis-bladen.

naar boven

9. Wat als ik geen toestemming geef om mijn persoonsgegevens aan de gemeente te geven?

Als u geen toestemming geeft om uw gegevens door te geven aan de gemeente, dan weten wij niet dat u vorig jaar de Cer ontving. We kunnen u dan niet persoonlijk benaderen. Maar u kunt dan nog wel op eigen initiatief een aanvraag doen voor ondersteuning.

naar boven

Overige vragen

10. Wat zijn meerkosten?

Meerkosten zijn extra kosten die u maakt door uw ziekte en/of beperking.  Voor meer informatie kunt u kijken op www.meerkosten.nl

naar boven

11. Hoeveel eigen risico heb ik in 2015?

In 2015 wordt het eigen risico van uw zorgverzekering waarschijnlijk €400 per jaar. Het precieze bedrag is nog niet zeker. In 2014 is dat €360.(Zorgverzekering)

naar boven

12. Krijg ik nog zorgtoeslag in 2015?

Zorgtoeslag moet u aanvragen bij de belastingdienst. De hoogte van de zorgtoeslag in 2015 is nog niet bekend. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

naar boven