College akkoord met voorstel Kinderraad Beemster

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het voorstel van de Kinderraad Beemster om pestproblematiek in en rondom school aan te pakken. Het college heeft het voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 27 mei 2014 komt het onderwerp in de raadscommissie aan de orde.

Sinds 13 februari 2012 is er een kinderraad in Beemster die ideeën aan kan dragen over wat er in Beemster kan veranderen of verbeteren. De kinderraad bestaat uit 4 leerlingen van De Blauwe Morgenster, 2 leerlingen van De Bloeiende Perelaar en 2 leerlingen van de Lourdesschool.

De kinderraad van de gemeente Beemster heeft een budget van € 1.000,- per jaar en mag met voorstellen komen waaraan dat budget kan worden besteed. Dit jaar heeft de kinderraad unaniem gekozen voor het onderwerp pesten. Alle leden geven aan dat er te weinig aandacht is voor dit onderwerp. Tevens willen de kinderen er niet alleen aandacht voor vragen, maar ook dat er op school echt iets aan gedaan wordt. Hiervoor hebben de kinderen externe hulp ingeschakeld.

In het voorstel geeft de kinderraad aan in de landelijke week tegen het pesten (4e week van september), aandacht te willen vragen voor de gevolgen van pesten. Dit gebeurt door middel van diverse activiteiten, ouderbijeenkomsten en een openingsdans tegen pesten. Ook zijn er ideeën geopperd die een leerkracht met de klas kan doen. Om kenbaar te maken dat de scholen mee doen aan de week tegen het pesten, wordt ook voorgesteld spandoeken  te maken voor de scholen.

Om uitvoering te geven aan het voorstel van de kinderraad, heeft de gemeenteraad van Beemster € 1.000,- ter beschikking gesteld. Omdat ook voorgesteld wordt om voor elke school een breed pestbeleid op te stellen, wordt de gemeenteraad voorgesteld in totaal € 2.580,- beschikbaar te stellen.

De raadscommissie vindt op 27 mei 2014 plaats in het gemeentehuis van Beemster vanaf 19.30 uur. Ook is de vergadering live te volgen via www.beemster.net.