Start woningbouw op kavels Zuidoostbeemster

Op maandag 19 mei 2014 wordt om 16.00 uur de officiële handeling verricht voor de start van de bouw op de vijf kavels aan het Middenpad in Zuidoostbeemster.

Met het verplaatsen van grond wordt de officiële handeling, in bijzijn van de kopers en het college, verricht door de wethouders Hefting en Butter. De heer Hefting draagt met deze handeling op symbolische wijze zijn voormalige portefeuille voor De Nieuwe Tuinderij over aan de heer Butter. De heer Hefting was de afgelopen 8 jaar projectwethouder voor De Nieuwe Tuinderij. De heer Hefting heeft in het nieuwe college een andere portefeuille gekregen. De nieuwe projectwethouder voor De Nieuwe Tuinderij is de heer Butter.

Twee kopers starten die dag met de bouw, de andere drie volgen op een later moment. De kavels zijn onderdeel van het totale plan De Nieuwe Tuinderij west waarvan inmiddels 42 woningen zijn gebouwd en opgeleverd.De volgende fase in dit plan (22 woningen) is inmiddels in verkoop gebracht. De belangstelling voor deze woningen is zeer groot. Gezien de beroepsprocedure bij de Raad van State kan nog niet worden gestart met de bouw van deze woningen.

In totaal zijn in De Nieuwe Tuinderij west circa 220 woningen gepland waaronder ook weer diverse kavels voor particulier opdrachtgeverschap.