D.J. (Dick) Butter

Voornaam: 
Dick
Achternaam: 
Butter
Voorletters: 
D.J.
Functie: 
Wethouder
Afbeelding: 
Politieke partij: 
VVD
Nevenfuncties: 
Uit hoofde van wethouderschap: - Lid algemeen bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland (onbezoldigd). - Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (onbezoldigd). Overige: Financiële belangen in ondernemingen en organisaties: