Beemstertegel voor vertrekkend wethouder J.C. Klaver

Op dinsdag 15 april 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Beemster tijdens een buitengewone raadsvergadering afscheid genomen van wethouders de heer J.R.P.L. Dings en de heer J.C. Klaver.

De heer Dings is 6 jaar raadslid en 4 jaar wethouder geweest en neemt na zijn aftreden als wethouder weer plaats in de raad.

De heer Klaver is 4 jaar raadslid en 8 jaar wethouder geweest van de gemeente Beemster. Hij gaat nu met pensioen. De heer Klaver heeft tijdens deze bijzondere raadsvergadering de Beemstertegel uit handen van burgemeester H.N.G. Brinkman ontvangen. Het bestuur heeft de heer Klaver deze gemeentelijke onderscheiding toegekend als blijk van waardering voor zijn verdiensten voor de Beemster gemeenschap.

De gemeente Beemster is de heren Klaver en Dings bijzonder erkentelijk voor de betrokken wijze waarop zij hun werkzaamheden hebben verricht.