Publicatie uitzonderlijke universele waarden De Beemster

De Werelderfgoedcommissie van UNESCO heeft in 2013 voor werelderfgoed Droogmakerij de Beemster de Verklaring van Uitzonderlijke Universele Waarde (Retrospective Statement of Outstanding Universal Value, ofwel de OUV) vastgesteld.

De OUV is het kerndocument waarin de bijzondere en unieke waarden van het werelderfgoed worden beschreven en waarin ook de officiële criteria waarom De Beemster op de werelderfgoedlijst is opgenomen, vermeld staan.

De OUV voor Droogmakerij de Beemster beschrijft in het kort de totstandkoming, de bijzondere inrichting, de specifieke karakteristieken en met welk bestuurlijk instrumentarium het behoud van die unieke waarden wordt geborgd. Deze verklaring is te lezen in onderstaande bijlagen. Het officiële document is in het Engels. Een vertaling in het Nederlands staat er ook bij.

De Werelderfgoedcommissie van UNESCO heeft eerder ook bepaald dat om de 6 jaar een officiële rapportage moet worden opgemaakt over de actuele stand van zaken rond en in relatie tot de OUV. Deze rapportage dient ervoor zicht te krijgen op mogelijke veranderingen of bedreigingen van de uniciteit en bijzondere waarden van het werelderfgoed.

Voor De Beemster is deze periodieke rapportage in 2013 opgemaakt. Uit de rapportage is gebleken dat er geen veranderingen of bedreigingen zijn geconstateerd.