Provincie Noord-Holland start voorbereidingen aanpassing N244

Maandag 17 februari 2014 start de provincie Noord-Holland, als bevoegd gezag, met de bomenkap op de locatie langs de afrit A7 richting de N244. De Provincie geeft als exacte locatie de Rijksweg A7 ter hoogte van hectometerpaaltje 16.8 t/m 17.0 aan.  De bomenkap heeft te maken met de herinrichting van de rotonde tot een kruispunt op de N244.

De gemeente Beemster is door de provincie geïnformeerd in een afschrift van de kapmeldingen ingevolge de Boswet.  

Bron: Provincie Noord-Holland.