Campagne ‘Mijn zorg in eigen hand’ van start

Deze maand start de regionale campagne ‘Mijn zorg in eigen hand’. Het is een gezamenlijk initiatief van de negen gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Het doel: mensen met een vraag op het gebied van zorg en welzijn informeren over wat de nieuwe werkwijze is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Niet de beperking, maar de zelfredzaamheid van mensen is het vertrekpunt bij de Wmo. Vaak kan praktische zorg en hulp in de eigen omgeving geregeld worden met familie, buren, vrienden of vrijwilligers. Hierdoor is het niet altijd nodig een beroep te doen op professionele zorg of hulp via de gemeente. Juist deze eigen mogelijkheden en weer zelf de regie op de zorg houden staan centraal in de campagne ‘Mijn zorg in eigen hand’.

Lukt het niet met hulp uit de eigen omgeving of is er meer ondersteuning nodig? Dan kunnen inwoners terecht bij het Wmo-loket.

Kijk ook op www.mijnzorgineigenhand.nu