Leo Schagen

Voornaam: 
Leo
Achternaam: 
Schagen
Voorletters: 
L.J.M.
Functie: 
Raadslid
Woonplaats: 
Middenbeemster
Email: 
leoschagen@cs.com
Telefoon: 
06 52 480 236
Politieke partij: 
BPP
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van raadslidmaatschap: -

  • lid rekenkamercommissie Purmerend-Beemster
  • lid auditcommissie

Overige:

  • zelfstandig ondernemer (eenmanszaak Schapen Enginering)
  • Docent Stichting Wateropleiding Nieuwegein (bezoldigd). 

Financiële belangen in ondernemingen en organisaties:

Geen