Fusie

In de raadsvergadering van 9 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten dat zij een bestuurlijke fusie met Purmerend wil realiseren in de komende raadsperiode. Om tot die fusie te komen, gaan beide gemeenten in gesprek met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraden van Beemster en Purmerend, en omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland.

14 februari 2019

Burgemeesters Joyce van Beek en Don Bijl planten samen een boom

16 juli 2018

Beemster en Purmerend verder met fusieproces

Beemster en Purmerend zijn uit de impasse die was ontstaan na het gesprek over de fusievarianten. In de afgelopen periode hebben de colleges van beide gemeenten uitvoerig met elkaar gesproken over de betekenis van de fusievarianten.

Lees verder

Informatieavonden maart 2018

Meest gestelde vragen en antwoorden

Klik hier voor de vragen en antwoorden.

Raadsbesluit 9 januari 2018

Ga naar raadsbesluit 9 januari 2018 en de bijlagen

Financiën

Overzicht ontwikkeling financiën

In dit kort overzicht staat een vergelijking opgenomen tussen kenmerken van Purmerend en kenmerken van Beemster. Het gaat om aantallen en financiële gegevens. Als er een datum achter staat is dat de peildatum, de datum waarop het gemeten is.

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

Burgemeester Van Beek start ophalen van de waarden van Beemster

Raad Beemster stemt in met fusie

Ambtelijke samenwerking