Uitwerkingsplan Dirk Dekkerstraat

 

Toelichting bestrating herstellen (september 2018)

Ontwerp

De gemeente is van plan de bestrating van de Dirk Dekkerstraat en de Hendrik Wagemakerstraat, tussen de Zuiderweg en het Middenpad, te herstellen. Deze gelegenheid grijpen we gelijk aan om de inrichting van de weg te verbeteren en de riolering te vervangen. Het is de bedoeling de weg in te richten als 30 km/u zone.  Het voetpad en de rijweg worden opnieuw bestraat met de bestaande straatstenen en de parkeergelegenheden worden opnieuw ingedeeld en er worden snelheidsremmende plateau’s- en ondergrondse afvalinzamelingslocaties aangelegd. Verder is het de bedoeling om extra bomen te planten en de straatverlichting te vernieuwen. Dit alles kunt u zien op de tekening (hier te downloaden).

Voor de nieuwe inrichting van de weg, heeft de gemeente een eerste ontwerp gemaakt. Graag willen we van de bewoners en andere belanghebbenden weten wat men van het ontwerp vindt en of er nog suggesties en/of opmerkingen zijn die we mee kunnen nemen in de uitwerking van het ontwerp.

Uw mening over het ontwerp, opmerkingen en suggesties kunt u tot 8 oktober 2018 mailen naar het volgende e-mailadres: dirkdekkerstraatbeemster@beemster.nl.

U kunt het ontwerp op deze internetpagina inzien, maar u kunt het ook op papier  zien, tijdens de inloopavond op 2 oktober 2018, van 19:00-20:00 in het MFC, Middenpad 2.

Vervolgproces

Alle reacties worden verzameld en beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Voordat de werkzaamheden van start gaan, zullen wij u verder informeren over wanneer een en ander gaat gebeuren en welke overlast de omwonenden kunnen verwachten.   

Tekening ontwerp (pdf)