Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Zuidoostbeemster wil dorpsgevoel en cultuurhistorische waarden behouden

De Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster moet laten zien hoe Zuidoostbeemster zich tot 2040 wil ontwikkelen. De afgelopen tijd hebben inwoners en belanghebbenden op allerlei manieren hun wensen en ideeën voor de ruimtelijke indeling van het dorp naar 2040 gedeeld. Uit deze input komt naar voren dat het dorp ‘dorps’ moet blijven en dat daarbij de cultuurhistorische waarden belangrijk zijn. Bovendien willen inwoners in het dorp blijven wonen, ook als zij ouder worden, een starter op de woningmarkt zijn of een beperking hebben. Dat betekent dat er andere typen woningen en voorzieningen nodig zijn. De gemeente heeft de vele uiteenlopende bijdragen vanuit het dorp vertaald naar ontwikkelvarianten en nodigt inwoners en belanghebbenden opnieuw uit om mee te denken.
 

Ontwikkelvarianten

De gemeente heeft in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Urhahn de uiteenlopende wensen en ideeën vertaald naar drie ontwikkelvarianten voor Zuidoostbeemster. Deze drie ontwikkelvarianten laten vanuit een eigen invalshoek zien hoe oplossingen in de ruimte met elkaar én met andere wensen in het dorp gecombineerd kunnen worden. Het zijn nadrukkelijk geen kant-en-klare ontwerpen voor de toekomst van Zuidoostbeemster, maar de volgende stap op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie.  De ontwikkelvarianten staan, samen met een toelichting, op de website www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster, ontwikkelvarianten).

Reacties

Inwoners en belanghebbenden van Zuidoostbeemster kunnen via de website aangeven welke ontwikkelvariant en bouwstenen hen het meeste aanspreken. Het gaat hierbij niet om tot een keuze voor één ontwikkelvariant te komen, maar om reacties te verzamelen op de mogelijke oplossingen die op de drie kaarten voor de ruimtelijke indeling van Zuidoostbeemster tot 2040 te zien zijn.

Reageren kan tot uiterlijk 19 januari 2020 via de website www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster, ontwikkelvarianten). Hierna stelt de gemeente één voorkeursvariant samen, die vervolgens wordt uitgewerkt naar de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster.

Inloopavonden op 8 en 16 januari

Op woensdag 8 januari en donderdag 16 januari organiseert de gemeente een inloopavond in woonzorgcentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, Zuidoostbeemster. Tussen 17.00 en 20.00 uur (geïnteresseerden kunnen zelf een tijdstip uitkiezen) zijn alle bewoners en belanghebbenden welkom voor meer informatie of een toelichting door een van de projectteamleden.
 
Daarnaast is projectleider Roy Borst elke dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur (met uitzondering van 24 en 31 december) in Buurthuis Zuidoostbeemster, Middenpad 2 aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar. Het is mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen.

Over de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster

Nieuwe woningen in Zuidoostbeemster zorgen voor een sterke groei van het aantal huishoudens en inwoners in het dorp. Hierdoor neemt ook de vraag naar diverse voorzieningen toe. Tegelijk moeten we nadenken over onderwerpen als bereikbaarheid, de verbinding van nieuwe woongebieden met het oude dorp en de verduurzaming van de leefomgeving. De gemeenteraad van Beemster heeft daarom besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster te maken die laat zien welke ontwikkelingen noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. De visie wordt vanuit het dorpsbelang ontwikkeld: daarom is de bijdrage van de inwoners van Zuidoostbeemster van groot belang. De uiteindelijke visie vormt het kader voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp.