Zorgtaken per 2015 naar gemeente

Wat verandert er in de zorg vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente Beemster er net als andere gemeenten 3 grote taken bijgekregen:

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn (voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen), opvoeding en werk en inkomen. Het geheel van alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen noemen we het sociaal of maatschappelijk domein.

Zorgwijzer Veranderingen in de zorg

Lees meer informatie over de veranderingen in de zorg op de website van Zorgwijzer

Decentralisatie

Een deel van deze taken hebben de gemeenten nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit overnemen van taken door gemeenten noemen we decentralisatie. Dit gaat samen met flinke bezuinigingen. Gemeente Beemster staat voor de taak met minder middelen de hulp beter te organiseren. Door de nieuwe taken en de bezuinigen is het daarom nodig om de zorg, hulp en ondersteuning anders te gaan organiseren.

Klik op het plaatje en bekijk het filmpje van de Overheid over begrippen in de decentralisatie. Ondertiteling van het filmpje is mogelijk.

Hoe gaan we dat doen

Door in te zetten op preventie, zorg slim in te kopen en goede afspraken te maken met uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders. Maar we vragen ook meer van de burgers zelf en hun omgeving.

Begrippen als ‘meer eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfredzaamheid’ krijgen een grotere rol. We vragen inwoners eerst hun eigen sociale netwerk aan te spreken voor hulp. Zijn er vrijwilligers, buren of mantelzorgers die hen misschien kunnen helpen? Door het samen te doen, gemeenten, inwoners en andere partijen (zoals zorgaanbieders) kunnen we maatwerk leveren. Dat bespaart veel problemen en geld.

Natuurlijk blijft goede zorg beschikbaar voor inwoners die dat echt nodig hebben en dat niet zelf kunnen organiseren of betalen.

Gevolgen voor uw eigen situatie

Deze veranderingen hebben misschien gevolgen voor uw eigen situatie. Krijgt u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp? Krijgt u ondersteuning bij de opvoeding van uw kinderen? Of heeft u een uitkering omdat u werkloos bent? Bent u mantelzorger, of helpt u vrijwillig uw buurvrouw door boodschappen voor hem te doen?

Is alles al geregeld

Gemeente Beemster is nu druk bezig met het invullen en uitwerken van de aanpak vanaf 2015. Ook heeft de Rijksoverheid nog niet alle besluiten genomen. We begrijpen goed dat u vragen heeft over de komende veranderingen. We proberen deze zo snel als het kan bekend te maken.

We hebben een aantal vragen en antwoorden over de veranderingen voor u verzameld.

Vragen en antwoorden over de AWBZ/ Wmo

Vragen en antwoorden over Jeugdzorg

Vragen en antwoorden over de Participatiewet

Staat het antwoord op uw vraag er nog niet bij? Stuur ons uw vraag. Wij proberen deze binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Stel hier uw vraag