Zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 24 november 2021 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Purmerend maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 15 oktober 2021 om 10.00 uur, in een openbare zitting zal beslissen over:
 
  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.
Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.

Als u belangstelling heeft om het woord te voeren, dan moet u zich voorafgaand aan de zitting aanmelden bij Bureau Verkiezingen.

Eventuele bezwaren kunnen live tijdens de zitting worden ingediend door te appen of bellen naar bureau Verkiezingen 06 15577329.

Plaats: Purmerend

Datum: 7 september 2021

De voorzitter voornoemd,
D. Bijl