Zienswijze herindelingsontwerp Beemster en Purmerend

De raden van de gemeenten Beemster en Purmerend hebben op 26 september 2019 het herindelingsontwerp Beemster en Purmerend vastgesteld. Het herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de twee gemeenten in de nieuwe gemeente Purmerend.

Zienswijze indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging (tot 27 november 2019) een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp.

Hoe kunt u reageren

Digitaal met het formulier

Zienswijze indienen herindelingsontwerp

of per e-mail naar herindelingsontwerp@purmerend.nl

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W. De zienswijzen verzamelen we centraal bij de gemeente Purmerend. U adresseert daarbij als volgt:

Gemeente [de gemeente waar u woont]
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. zienswijzen herindelingsontwerp
p/a Postbus 15
1440 AA Purmerend

Mondeling

Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0299) 452 452.

Herindelingsontwerp lezen

Het herindelingsontwerp Beemster en Purmerend ligt van dinsdag 1 oktober 2019 tot 27 november 2019 ter inzage. Iedereen die dat wil kan tijdens deze periode een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. U kunt het document inzien op de volgende locaties:

  • Gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend openingstijden
  • Gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster openingstijden

Of u kunt het lezen op de website https://toekomstig.purmerend.nl

Contact

Voor meer informatie over het proces rond het herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met het projectteam fusie.

Via e-mail herindelingsontwerp@purmerend.nl of

u kunt een terugbelverzoek achterlaten via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0299) 452 452.