Wijziging agenda commissievergadering 19 april 2016

De beeldvormende, opiniërende, bespreking van het voorstel voor de realisatie van een centrale halteplaats voor het openbaar vervoer in Middenbeemster, is nu direct aan het begin van de vergadering. Dit in verband met het aantal insprekers die zich voor dit punt inmiddels heeft aangemeld en het verwachte groot aantal personen op de publieke tribune. Dit betekent, dat dit punt direct na 19.30 uur aan de orde komt.

Het kan zijn dat er bij dit agendapunt niet voor iedereen een plek is op de publieke tribune van de raadzaal. In dat geval kan de vergadering vanuit een andere ruimte in het gemeentehuis worden gevolgd via een TV scherm met een live verbinding. Uiteraard kan de vergadering ook live thuis worden gevolgd.

Door de wijziging van de agenda vervalt het jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van politie en brandweer over veiligheidszaken. Dit overleg wordt op een ander moment gehouden.