Wie mag stemmen

Provinciale Staten

U ontvangt van de gemeente Beemster een stempas voor Provinciale Staten als u:

  • op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent en
  • op 4 februari 2019 de Nederlandse nationaliteit heeft en
  • op 4 februari 2019 in de gemeente Beemster stond ingeschreven en
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Waterschappen

U ontvangt van de gemeente Beemster een stempas voor de waterschapsverkiezingen als u:

  • op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent en
  • op 4 februari 2019 in de gemeente Beemster ingeschreven stond en
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht
  • voor niet-Nederlanders gelden extra voorwaarden, deze zijn te lezen op de website van de Kiesraad.