Wie mag stemmen

U ontvangt van de gemeente Beemster een stempas voor Provinciale Staten als u:

  • op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent en
  • op 9 april 2019 de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie* en
  • op 9 april 2019 in de gemeente Beemster stond ingeschreven en
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in de lidstaaat waarvan u onderdaan bent.

* Personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie moeten zich om in Nederland te kunnen stemmen vóór 09-04-2019 laten registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier.(Pdf).

Het is strafbaar om als EU-burger zowel in Nederland als in een andere lidstaat stemmen voor het Europees Parlement. Zie Kieswet art. Z 8a.