Wie mag stemmen

U krijgt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezing als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag en
  • op 11 oktober 2021 stond ingeschreven in de gemeente Beemster of Purmerend en
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht en
  • de Nederlandse nationaliteit heeft

Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft ontvangt u een stempas als u:

  • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie heeft, of 
  • een geldige verblijfstitel als u van buiten de Europese Unie komt. Daarbij moet u op 11 oktober 2021 een onafgebroken periode van vijf jaar legaal in Nederland wonen.

Uw stempas ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres. Als u op woensdag 10 november geen stempas heeft ontvangen of u bent deze kwijtgeraakt, vraag dan een vervangende stempas aan.

Wat neem ik mee naar het stembureau?

Neem bij het stemmen uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Dit mag uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. U bent verplicht deze te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn, dus geldig tot 25 november 2016 of langer.