Werkzaamheden NAM-locatie Westbeemster

Mogelijk fakkel te zien op NAM-locatie Westbeemster

Op de NAM-locatie gelegen aan de Jisperweg wordt middels drie aardgasproductieputten aardgas gewonnen uit de diepe ondergrond. Aan een van die putten moeten onderhoudswerkzaamheden verricht worden om de productie uit deze put voort te zetten. De werkzaamheden starten woensdag 30 september en duren ongeveer acht dagen. In deze periode wordt dag en nacht gewerkt. Om de werkzaamheden uit te voeren wordt een kleine installatie naar de locatie gebracht en wordt een tijdelijke fakkel geïnstalleerd. Hiervoor zijn circa 15 transporten nodig. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat kortstondig een kleine hoeveelheid gas gecontroleerd wordt verbrand via deze fakkel.  
 
Wij doen onze uiterste best mogelijke overlast tot een minimum te beperken. Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of van mening zijn dat er onnodig hinder ontstaat, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met mevr. J. Bakkum via 0592-36 40 30. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 36 40 00.

Omwonenden worden door de NAM schriftelijk geïnformeerd. 

Bron: NAM