Werkzaamheden: Firma Van Gelder gaat gasleiding en elektriciteitskabels vervangen langs Purmerenderweg

Firma Van Gelder gaat in opdracht van Liander gasleiding en elektriciteitskabels vervangen langs de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster op het deel tussen Renault dealer Dijt en de Volgerweg. De huidige leidingen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteits- en veiligheidseisen. Gelijktijdig worden op voorhand lege buizen gelegd om nieuwe elektriciteitskabels door te kunnen voeren. De sleuf hoeft dan later niet nog een keer  te worden opgebroken.

De nieuwe kabels zijn nodig om het elektriciteitsnet te verzwaren en toekomstbestendig te maken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 25 februari en 19 april 2019. Het verkeer, omwonenden en ondernemers kunnen tijdelijk veel hinder ondervinden. Dit is helaas niet te vermijden. Er wordt uiteraard alles aan gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Tijdens de werkzaamheden zijn de volgende verkeersmaatregelen van kracht:

  • Doorgaand verkeer richting Oosthuizen wordt geadviseerd om te rijden.
    De omrijroute is zoals op borden aangeven via Zuiddijk, A7, afslag 6 en afslag N244-Purmerenderweg vice versa.
  • Bestemmingsverkeer blijft mogelijk.
  • Tussen Renaultdealer Dijt en de Volgerweg is de weg over een afstand van 100 meter afgezet.
  • De werkzaamheden starten bij de Renaultdealer Dijt. De afzetting zal elke week  100 meter richting de Volgerweg verplaatst worden.
  • Ter plaatse van de afzetting zal het verkeer tijdens de spitsperiode op maandag t/m vrijdag van 06.00 – 09.00 uur en 16.00 en 19.00 uur door verkeersregelaars worden geregeld.

Buiten de genoemde spitsperiode wordt het verkeer geregeld door verkeerslichten.