Werkzaamheden aan beschoeiing tussen Rustenhoven en Zwaansvliet

Vanaf dinsdag 10 t/m vrijdag 27 juni 2014 wordt de beschoeiing tussen Rustenhoven en Zwaansvliet aan de zijde van Hogerlust vervangen.

Gedurende de genoemde periode wordt de beschoeiing vervangen door een nieuwe kunststof beschoeiing. De werkzaamheden worden op werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur uitgevoerd en beginnen dinsdag 10 juni aan de zijde van Rustenhoven.

Om de aanvang van de werkzaamheden zo min mogelijk te vertragen en ter voorkoming van eventuele schade wordt omwonenden verzocht gedurende bovenvermelde periode geen auto’s nabij de uit te voeren werkzaamheden te parkeren en eventueel geparkeerde auto’s voor de aanvang van de werkzaamheden te verwijderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Jonk uit Kwadijk.