Vragen en antwoorden introductie trekkingsrecht

De PGB-regeling verandert komend jaar. De overheid introduceert het ’trekkingsrecht’ in het PGB.

Gaat trekkingsrecht voor u gelden? Dan krijgt u het budget niet meer op uw bankrekening gestort.

Trekkingsrecht, wat is dat?

De gemeente maakt vanaf 2015 de budgetten voor het PGB over aan de Sociale Verzekerings Bank (SVB).  De SVB beheert uw budget en verzorgt uw betalingen aan uw zorgverleners. Verder verandert er niets. U blijft zelf bepalen wie er wanneer zorg verleent. U kunt gewoon gebruik blijven maken van de  overige dienstverlening van de SVB, zoals de salarisadministratie, vergoeding van ziekengeld, arbodienstverlening en schade- en rechtsbijstandverzekeringen.

Waarom trekkingsrecht?

De overheid wil oneigenlijk gebruik van het PGB tegengaan. Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De SVB  gaat bijvoorbeeld na of u een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die u wilt betalen.

Trekkingsrecht Wmo

Krijgt u ook een PGB van uw gemeente voor bijv. hulp bij het huishouden (Wmo)? In 2014 ontvangt u uw Wmo-budget gewoon op uw eigen rekening. Wanneer per 1 januari 2015 de Wmo-2015 wordt ingevoerd, gaat  trekkingsrecht ook voor het PGB-Wmo gelden.

Hoe werkt het?

Besteedt u uw salarisadministratie aan de SVB  uit? Dan incasseren wij het loon niet meer van uw rekening maar betalen wij uw zorgverleners rechtstreeks uit uw budget. De salarisadministratie blijven wij gewoon verzorgen. Koopt u zorg in bij een instelling of bij een zorgverlener van wie de SVB niet de salarisadministratie doet? Ook die betalingen verlopen straks via de SVB. De facturen van de geleverde zorg ondertekent u en stuurt u naar de SVB  toe. U kunt ze ook eenvoudig en snel via Mijn PGB invoeren en digitaal ondertekenen.

Hoe houd ik zicht op mijn budget?

De SVB stuurt u elke maand een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. Daarnaast kunt u via Mijn PGB op elk moment online uw budget en alle betalingen bekijken. Budget dat u niet besteedt, betaalt de SVB na afloop van het jaar terug aan het zorgkantoor.

Wat moet ik doen?

Niets, u krijgt vanzelf bericht. Zodra er meer bekend is over het trekkingsrecht in uw situatie, laat de SVB en/of de gemeente u  dat zo snel mogelijk weten.