Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Voorkom een woninginbraak

Tips ter voorkoming woninginbraak

  • Dat begint bij goed hang- en sluitwerk om uw deuren en ramen af te sluiten. Wist u bijvoorbeeld dat woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW, www.politiekeurmerk.nl) tot 90% minder kans hebben op een geslaagde inbraak?
  • Doe deuren en ramen op slot en laat sleutels niet in de deur zitten, ook al bent u maar even weg. Inbrekers hebben maar enkele seconden nodig!
  • Laat daarnaast geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en tablets in het zicht liggen, want gelegenheid maakt de dief!
  • Zorg er voor dat u altijd tijdens de donkere avonduren een lamp of de tv aan laat staan, zelfs als u maar een uurtje gaat sporten of eventjes bij de buren langs gaat. Geef de inbrekers geen uitnodiging!  Niet alleen binnenverlichting is belangrijk, maar ook buiten is goede verlichting van belang. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van lichten die aangaan door bewegingssensoren.
  • Ook is het belangrijk om ladders of andere handige opstapjes zoals containers buiten handbereik van inbrekers te houden. Maak het inbrekers niet te makkelijk!           
    Dit zijn vermoedelijk allemaal dingen die u al weet, maar ik herhaal ze graag even voor de goede orde.

WhatsApp buurtpreventie

Samen met uw buren kunt een WhatsApp groep ‘buurtpreventie’ aanmaken. Op het moment dat u een verdachte situatie ziet kunt u uw buren via een WhatsApp op de hoogte stellen. Samen houdt u dan een oogje in het zeil. In de groep wisselt u onderling snel en gemakkelijk informatie uit over verdachte situaties of personen die u signaleert in uw eigen buurt of straat. Iedereen in de buurt is dan snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen. WhatsApp is hiermee een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Op de website WhatsAppbuurtpreventie staat meer informatie over wat het precies inhoudt en hoe men hier het beste mee om kan gaan. Ook kan een beheerder een groep aanmelden op deze site (niet verplicht).

Burgernet

U kunt zich ook aanmelden voor Burgernet waarbij u de politie, naar aanleiding van een melding, helpt uit te kijken naar verdachte personen. Al 892 inwoners van gemeente Beemster zijn aangesloten bij Burgernet en kijken misschien wel uit naar de inbreker die uit uw straat is gevlucht. Wilt u ook betrokken zijn bij Burgernet? Meld u zich dan aan via www.burgernet.nl.

Nog meer tips