Voorkeursvariant Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster

In welke richting wil Zuidoostbeemster zich tot 2040 ontwikkelen? Dat is de vraag die we met de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster willen beantwoorden. In december en januari lieten we u drie ontwikkelvarianten zien. Dit waren geen kant-en-klare ontwerpen voor de toekomst van het dorp, maar drie manieren waarop we oplossingen voor verschillende (ruimtelijke) opgaven met elkaar én met andere wensen (bouwstenen) in het dorp kunnen combineren. Deze ontwikkelvarianten zijn samengesteld uit de opbrengsten uit de eerdere themabijeenkomsten en gesprekken met inwoners en andere belanghebbenden.

Reacties op ontwikkelvarianten

Tijdens de inloopavonden in januari en via de website hebben we meer dan 600 reacties op de drie ontwikkelvarianten mogen ontvangen. Op 21 januari zijn de ontwikkelvarianten ook in de raadscommissie besproken. Daarnaast hebben velen van u via mail of in gesprekken gereageerd. Projectleider Roy Borst is er heel blij mee: “Het grote aantal reacties laat opnieuw zien dat de toekomst van Zuidoostbeemster op grote betrokkenheid van het dorp kan rekenen.”

Voorkeursvariant

Nu alle reacties binnen zijn, gaan we de volgende stap naar de Dorpsontwikkelingsvisie zetten. Hiervoor maken we allereerst een voorkeursvariant. Dit is een nieuwe schets van Zuidoostbeemster die laat zien welke onderdelen worden uitgewerkt in de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Wat nemen we wel mee en wat niet? En waarom maken we deze keuzes? Vanaf half februari staat de voorkeursvariant op de website www.visievanbeemster.nl/zuidoostbeemster.

Toelichting

Op maandag 24 februari organiseren we een bijeenkomst in het gemeentehuis in Beemster om de voorkeursvariant toe te lichten. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan de projectgroep en de aanwezige collegeleden. Tot en met zondag 1 maart kunt u ook via de website reageren op de voorkeursvariant.

Aanmelden

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u zich vooraf aanmelden via www.visievanbeemster.nl. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (met inloop vanaf 19.10 uur) in het gemeentehuis in Beemster.

Vervolg

Naar verwachting is de concept Dorpsontwikkelingsvisie in april klaar en op de website te bekijken. Hierna heeft u twee weken de tijd om uw mening op de concept Dorpsontwikkelingsvisie te geven. In deze periode organiseren we opnieuw een inloopbijeenkomst om de concept visie uit te leggen en  uw vragen te beantwoorden. Hierover informeren we u in een later stadium. Begin juni neemt de gemeenteraad met medeneming van de inspraakreacties het besluit om de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster vast te stellen.

Meer informatie

Op de website www.visievanbeemster.nl vindt u alle informatie over het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie.